Teisinis pranešimas

DĖMESIO! MOKĖTOJAS IR GAVĖJAS TURI SUTAPTI IR JAM TURI BŪTI SUĖJĘ 20 METŲ